Oxford University: "Cambridge Weight Plan is een oplossing voor obesitas"

Onderzoekers aan de Cambridge University wisten het al langer, maar om het nu te horen van de rivaliserende zusteruniversiteit is toch een bijzondere zaak. Een nieuwe studie aan de Oxford University wijst namelijk uit dat obesitas succesvol aangepakt kan worden door een dieet met maaltijdvervangers zoals Cambridge Weight Plan, in combinatie met begeleiding. De studie werd begeleid door Professor Susan Jebb, met als doel te onderzoeken of een dieet als Cambridge Weight Plan de grootste gezonheidsrisico’s van obesitas (zoals hartaandoeningen en type 2 diabetes) kan verhelpen. Het Cambridge Weight Plan is al sinds de jaren ’70 een vast begrip in het Verenigd Koninkrijk, maar het wordt nog niet ondersteund door het openbare gezondheidszorgstelsel NHS.

In het onderzoek met 278 volwassenen, volgde de helft gedurende 8 weken het Cambridge Weight Plan: 4 maaltijdvervangers gecombineerd met begeleiding door consulenten. De controlegroep kreeg verpleegkundige afslankbegeleiding. De groep proefpersonen die gebruik maakten van het Cambridge Weight Plan verloor gemiddeld 10 kg op één jaar tijd (voor 73% was dit minstens 5% van hun totaal lichaamsgewicht). De controlegroep met uitsluitend verpleegkundige ondersteuning verloor aanzienlijk minder (slechts 32% verloor 10% van hun lichaamsgewicht). De meest doorslaggevende factoren waren het niet bezig moeten zijn met eten en de afwezigheid van hongergevoel.

Naar aanleiding van dit onderzoek hoopt professor Jebb hoopt Cambridge Weight Plan als referentie te introduceren bij huisartsen en binnen de NHS.

Meer details van het onderzoek kunt u hier lezen: https://www.theguardian.com/society/2018/may/25/formula-meal-diet-plan-can-tackle-obesity-in-short-term